Monitoring Legislacji Krajowej 02 – 08.03.2023 r.

W okresie od 02 – 08.03.2023 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 28. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.