Monitoring Legislacji Krajowej 02-08.12.2021

W okresie od 02-08.12.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 57. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustawy i 18. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.