Monitoring Legislacji Krajowej 02-09.06.2021

W okresie od 02 – 09.06.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 35. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 13. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST)  zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych  oraz dokumentów podatkowych.

Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD207), które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/opinia-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianieustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-elektrowni-wiatrowych-oraz-niektorych-innych-ustawnumer-w-wykazie-prac-legislacyjnych-rady-ministrow-ud207/