Monitoring Legislacji Krajowej 02.09-08.09.2021

W okresie 02.09. – 08.09.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 20. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii, uwag i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UC81), wyrażone poprzez Stanowisko strony społecznej Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, w którym zasiadają reprezentanci Związku Pracodawców Polska Miedź. Stanowisko zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W analizowanym okresie opublikowano czterdzieści siedem aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.