Monitoring Legislacji Krajowej 03-09.02.2022

W okresie od 03 – 09.02.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 26 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 6 projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.