Monitoring Legislacji krajowej 03 – 09.09.2020

W okresie od 3 – 9 września 2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw oraz 36 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.