Monitoring Legislacji Krajowej 05-11.08.2021 r.

W okresie 05-11.08.2021r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 31. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2 projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.