Monitoring Legislacji Krajowej 05-11.11.2020

W okresie od 5 – 11.11.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 41. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 11. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.
Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (numer z wykazu prac legislacyjnych RD248), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-do-rozporzadzenia-rady-ministrow-ws-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii/