Monitoring Legislacji Krajowej 07 – 13.10.2021

W okresie od 07 – 13.10.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 10. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii, uwag i ekspertyz podmiotów członkowskich oraz podmiotów współpracujących ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź przygotowano uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (nr UD135 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostały przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.