Monitoring Legislacji Krajowej 08 – 14.12.2022 r.

W okresie od 08 – 14.12.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 34. projekty rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1 stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (druk senacki: 868; UD230 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Senatu RP.