Monitoring Legislacji Krajowej 09.09-15.09.2021

W okresie 09.09. – 15.09.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 26. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów..
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.
Opublikowano czterdzieści pięć aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.