Monitoring Legislacji Krajowej 09-15.02.2023

W okresie 09-15.02.2023 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 52 projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.


Przeprowadzono konsultacje 10 projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.