Monitoring Legislacji Krajowej 10 – 16.02.2022

W okresie od 10 – 16.02 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 27. projektów rozporządzeń oraz uchwał Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 7. projektów rozporządzeń oraz uchwał dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.