Monitoring Legislacji Krajowej 10-16.03.2022

W okresie od 10-16.03.2022r.  Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 42. projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 7. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.