Monitoring Legislacji Krajowej 10-16.09.2020

W okresie od 10 – 16.09.2020r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 35 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 13. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2 stanowiska Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.