Monitoring legislacji krajowej 13-19.08.2020

W okresie od 13 – 19.08 br Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw oraz 34 projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2 projektów ustaw i 7 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w załączonym tekście.