Monitoring Legislacji Krajowej 14-20.01.2021

W okresie od 14 – 20.01.2021 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 41. projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.