Monitoring legislacji krajowej 16.07 – 22.07.2020

W okresie od 16.07 – 22.07 2020 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 20 projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów.
Przeprowadzono konsultacje 3 projektów ustaw (w tym jednego projektu będącego na etapie prac w Sejmie RP) oraz 7 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku.
W analizowanym okresie w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono trzydzieści cztery akty prawne tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów oraz obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.
Wszystkie projekty, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.