Monitoring Legislacji Krajowej 17 – 23.06.2021

W okresie od 17 – 23.06.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 29. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustawy i 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.