Monitoring Legislacji Krajowej 18-24.02.2021

W okresie od 18 – 24.02.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz  30. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów dokumentów strategicznych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie pakietu rozwiązań legislacyjnych, które wpłyną na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-pakietu-rozwiazan-legislacyjnych-ktore-wplyna-na-poprawe-warunkow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej/