Monitoring Legislacji Krajowej 18-24.03.2021

W okresie od 18 – 24.03.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 29. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 1001), które zostało przesłane do Głównego Inspektora Sanitarnego

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zppm-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-minimalnych-wymagan-dla-jednostek-ochrony-zdrowia-prowadzacych-dzialalnosc-zwiazana-z-narazeniem-w-celach-medycznych-polegajaca-na-udz/