Monitoring legislacji krajowej 20-26.08.2020

W okresie od 20 – 26.08.2020 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2 projekty ustaw oraz 39 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2 projektów ustaw i 8 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w załączonym dokumencie.