Monitoring Legislacji Krajowej 22.12.2021 – 04.01.2022

W okresie 22.12.2021 – 04.01.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 7. projektów ustaw oraz 102. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.