Monitoring Legislacji Krajowej 22-28.04.2024 r.

W okresie od 22-28.04.2024 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 31. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski):

  • Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (nr MZ 1668 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia.
  • Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (nr MZ 1573 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia.

W analizowanym okresie opublikowano 47. aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.