Monitoring Legislacji Krajowej 22-28.10.2020

W  okresie od 22.10 – 28.10.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6 projektów ustaw oraz 37 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
 
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 5. projektów ustaw i 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.