Monitoring legislacji krajowej 23.07 – 29.07.2020

W okresie od 23.07 – 29.07 2020 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 projektów ustaw oraz 22 projekty rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów.
Przeprowadzono konsultacje 7 projektów ustaw i 6 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku.
W analizowanym okresie w Dzienniku Ustaw RP opublikowano trzydzieści trzy akty prawne tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów oraz obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.