Monitoring Legislacji Krajowej 24-30.06.2021

W okresie od 24 – 30.06.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 22. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów, jak również uchwał Rady Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 13. projektów  rozporządzeń oraz uchwał dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2 stanowiska: Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich do opublikowanych projektów aktów prawnych.