Monitoring Legislacji Krajowej 24.02 – 02.03.2022

W okresie od 24.02 – 02.03.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 35. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustawy i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 3 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.