Monitoring legislacji krajowej 24-30.09.2020

W okresie od 24.09 – 30.09.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 projektów ustaw oraz 68 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2. stanowiska Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.