Monitoring Legislacji Krajowej 24-30.11.2022

W okresie od 24-30.11.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 46. projektów rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 13. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1 stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (nr UD235 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) w ramach ponownych konsultacji publicznych, które zostało przesłane do Ministerstwa Finansów.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-uwagi-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-zapewnieniem-rozwoju-rynku-finansowego-oraz-ochrony-inwestorow-na-tym-rynku-ud235-w/