Monitoring Legislacji Krajowej 26.05 – 01.06.2022

W okresie 26.05 – 01.06.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 36. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
Przeprowadzono konsultacje 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.
Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź – Prawa i zasady cyfrowe w UE (Europejska deklaracja praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie (COM(2022) 28 final); Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie COM(2021) 118 final), które zostały
przesłane do Komisji Europejskiej.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-prawa-i-zasady-cyfrowe-w-ue