Monitoring Legislacji Krajowej 27.05. – 01.06.2021

W okresie 27.05. – 01.06.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 26. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.