Monitoring Legislacji Krajowej 28.01 – 03.02.2021

W okresie od 28.01 – 03.02.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 31. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 11. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów dokumentów strategicznych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w I etapie konsultacji nowej Polityki Przemysłowej Polski – Białej Księgi Rozwoju Przemysłu, które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-i-etap-konsultacji-nowej-polityki-przemyslowej-polski-bialej-ksiegi-rozwoju-przemyslu/