Monitoring Legislacji Krajowej 28.04 – 04.05.2022 r.

W okresie 28.04 – 04.05.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 36. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.