Monitoring Legislacji Krajowej 29.04 – 05.05.2021

W okresie od 29.04 – 05.05.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustawy oraz 25. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 3. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.