Monitoring Legislacji Krajowej 29.07-05.08.2021

W okresie 29.07-05.08.2021r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 25 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2 projektów ustaw i 4 projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.