Monitoring Legislacji Krajowej 29.10 – 04.11.2020

W okresie od 29.10 – 04.11.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1 projekt ustawy oraz 45 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
 
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.