Monitoring Legislacji Krajowej 03-09.12.2020

W  okresie od 03 – 09.12.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6 projektów ustaw oraz 36 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.