Monitoring Legislacji Krajowej 30.09-6.10.2021r.

W okresie od 30 września do 6 października 2021 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 31. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 7. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano pięćdziesiąt dwa akty prawne, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.