Monitoring Legislacji Krajowej 8-14.04.2021

W okresie od 8-14.04.2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 43. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 10. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.

Opinia Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki (nr w wykazie prac legislacyjnych UD 186), które zostało przesłane do Ministerstwa Obrony Narodowej

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/opinia-zppm-do-projektu-ustawy-o-pmg-nr-w-wykazie-prac-ud-186/