Monitoring Legislacji Krajowej 8-14.07.2021

W okresie od 8-14 lipca br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 22. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 9. projektów rozporządzeń oraz uchwał dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w trakcie konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa, dokumentu strategicznego przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Dodatkowo w Dzienniku Ustaw RP opublikowano czterdzieści dziewięć aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.