Monitoring Legislacji Krajowej 8-17.09.2023 r.

W okresie od 8-17.09.2023 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 40. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 11. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski).

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego (nr 92 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii), które zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W analizowanym okresie opublikowano 72. akty prawne, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.