Monitoring legislacji krajowej od 27.08 – 2.09.2020

W dniach 27.08 – 02.09.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 41 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 7. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.