Monitoring legislacji krajowej w dniach 17.09 – 23.09.2020

W okresie od 17.09 – 23.09.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 44 projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 3 stanowiska Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.