MOŻEMY NA SIEBIE LICZYĆ

Firmy członkowskie Związku Pracodawców Polska Miedź wzajemnie się wspierają, korzystają ze swoich usług, często na specjalnych warunkach. Przykładem mogą być oferty edukacyjne naszych firm członkowskich.

Doskonale rozwija się współpraca Uczelni Jana Wyżykowskiego oraz Altkom Akademia. Jej efektem jest uruchomienie podyplomowych studiów z Zarządzania Projektami. Zdaniem organizatorów to odpowiedź na realne zapotrzebowanie rynku pracy. W zaproszeniu do rozpoczęcia studiów czytamy:
„Współczesna rzeczywistość biznesowa opiera się na projektach – jednorazowych i niepowtarzalnych przedsięwzięciach, które prowadzą do osiągnięcia unikatowego efektu. Zestandaryzowane i stosowane na całym świecie metodyki zarządzania projektami wykorzystują uniwersalne umiejętności przydatne w rozmaitych zawodach, branżach i kontekstach rynkowych. Podyplomowe studia z zarządzania projektami, organizowane we współpracy z Uczelnią Jana Wyżykowskiego w Lubinie, przygotują Cię do pracy w nowoczesnych środowiskach projektowych i wyposażą w pożądane na rynku pracy kompetencje:

 • znajomość klasycznej metodyki PRINCE2® wraz z oficjalnym certyfikatem
 • znajomość zwinnej metodyki Agile PM® wraz z oficjalnym certyfikatem
 • zarządzanie zmianą i ryzykiem
 • przywództwo i budowanie zespołu
 • znajomość uwarunkowań organizacyjnych oraz instrumentów wspierających zarządzania projektami
 • posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami i technikami”.

Studia trwać będą dwa semestry – 160 godzin dydaktycznych w weekendy raz lub dwa razy w miesiącu. Rozpoczynają się już październiku 2020 r. Do 30 września 2020 r. prowadzona jest rekrutacja, zatem czasu na decyzje pozostało niewiele.
Pełny program studiów znajdziecie tutaj:
http://podyplomowe.ujw.pl/index.php/studia-podyplomowe-w-lubinie__trashed/zarzadzanie-projektami/
Do ponoszenia kompetencji zaprasza także Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
W WSB wiemy, że praca, rodzina, pasja i studia są tym, co jest w życiu najważniejsze. WSB wie, jak to połączyć. Wszystkiego, co najważniejsze, nauczyliśmy się od naszych studentów”  zapewnia uczelnia.
Wyższą Szkołę Bankową tworzą dwa wydziały: Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Wydział Ekonomiczny w Opolu. WSB od wielu lat kształci w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działa w myśl idei work-life balance.
Atuty studiów na WSB to:

 • dyplom uznanej na rynku uczelni biznesowej,
 • praktyczny charakter studiów,
 • programy studiów współtworzone z firmami oraz instytucjami biznesowymi,
 • sprawna organizacja studiów, dogodny plan zajęć,
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców praktyków,
 • możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów potwierdzających kompetencje.

Uwaga! Pracownicy firm członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź i ich rodziny w ramach umowy partnerskiej Programu Firma, mogą skorzystać ze specjalnych upustów cenowych na wybrane studia w WSB:

 • studia I stopnia – 10% zniżki w czesnym na każdy rok studiów
 • studia II stopnia – 10% zniżki w czesnym na każdy rok studiów
 • jednolite studia magisterskie – 10% zniżki w czesnym na każdy rok studiów
 • studia podyplomowe – 15% zniżki w czesnym na tok studiów
 • studia Executive MBA – 1000 zł zniżki w czesnym na tok studiów
 • studia MBA –2500 zł zniżki w czesnym na tok studiów
 • Szkolenia – zniżka absolwencka

Warunkiem skorzystania z poniższych upustów jest złożenie wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu. Powyższe upusty nie łączą się z promocjami obowiązującymi w okresie trwania rekrutacji i są liczone od cen katalogowych dla danego produktu.
Więcej informacji udzieli Państwu
Agnieszka Ulman
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
tel. 71 722 34 01, e-mail: programfirma@wsb.wroclaw.pl