Nadzór rynku – procedury wyznaczania unijnych jednostek badawczych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych procedur wyznaczania unijnych jednostek badawczych (element nadzoru rynku) – w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 30 marca 2022 r.

Jednym z celów unijnych placówek badawczych jest wspieranie krajowych organów nadzoru rynku w ich działaniach poprzez przyczynianie się do zwiększania zdolności laboratoriów w zakresie badania określonych kategorii produktów lub określonych zagrożeń związanych z daną kategorią produktów. Procedury wyznaczania unijnych jednostek badawczych powinny zapewniać w szczególności wyznaczenie unijnych jednostek badawczych w przypadku niedoboru zdolności laboratoryjnych w zakresie badań.

Nadzór rynku jest ważnym filarem sprawiedliwego i dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego. Aby móc wykonywać swoje zadania, krajowe organy nadzoru rynku potrzebują odpowiedniego zaplecza badawczego. Unijne jednostki badawcze mają przyczynić się do poszerzenia zaplecza laboratoryjnego oraz zapewnić niezawodność i spójność badań do celów nadzoru rynku w Unii Europejskiej.

Wyznaczenie unijnych ośrodków badawczych powinno podlegać regularnym przeglądom w celu sprawdzenia, czy zapewniają one niezmiennie wysoki poziom testowania produktów oraz czy zapewniają doradztwo techniczne i naukowe wysokiej jakości.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia wykonawczego.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13236-Nadzor-rynku-procedury-wyznaczania-unijnych-jednostek-badawczych_pl

Źródło: Komisja Europejska