NAJWAŻNIEJSZE W ZWIĄZKU JEST… CZYLI, CO MÓWIĄ O NAS PRACODAWCY

Nie może być specjalnego, jubileuszowego wydania newslettera Związku Pracodawców Polska Miedź bez głosu naszych firm członkowskich. Co myślą o naszej pracy, propozycjach, atmosferze, dowiecie się od nich samych.

 

WACŁAW SZETELNICKI, PREZES ZARZĄDU CBJ SP. Z O.O., SEKRETARZ RADY ZWIĄZKU

Trudno w kilku zdaniach odnieść się do bogatego, interdyscyplinarnego dorobku 25 lat Związku oraz sukcesów osiąganych nie tylko w regionie, kraju, ale również i w Europie. Związek trwale, strukturalnie zakorzenił się na Dolnym Śląsku, zwłaszcza w sercu Polskiej Miedzi. Na przestrzeni lat ugruntował pozycję lidera wśród tego typu organizacji związanych z aktywnością gospodarczą, legislacyjną i naukową. Wartością Związku są niewątpliwie jego członkowie, osoby aktywnie uczestniczące i angażujące się w działalność oraz profesjonalny zespół pracowników, który na co dzień jest do naszej dyspozycji. Chciałbym nawiązać zaledwie do jednej krytycznej, złożonej i jakże trudnej sytuacji, z którą Związek musiał się zmierzyć. W mojej subiektywnej ocenie sprostał oczekiwaniom chwili, uzyskując najwyższą notę – celującą. Mianowicie, nie sposób pominąć globalnej sytuacji pandemii koronawirusa Covid-19, która ogarnęła wszystkie wymiary życia. W tym miejscu na uwagę i słowa uznania zasługuje elastyczność, mobilność oraz skuteczne funkcjonowanie struktury Związku, Zarządu i Pracowników w dotychczas niespotykanej rzeczywistości. Dzięki szybkiemu przystosowaniu się do nowych realiów utworzono swoisty „pomost” w komunikowaniu online, zachęcając nas oraz wszystkich zainteresowanych do czynnego zaangażowania i uczestnictwa w podejmowanych różnych formach aktywności, inicjatywach, programach, np. korzystania z szerokiej oferty szkoleniowej. Zatem Związek to Ludzie, którzy nie tylko reprezentują godnie podmioty zrzeszone formalnie i strukturalnie, ale to potencjał, doświadczenie, możliwości oraz życzliwość i chęć bezinteresownej współpracy na rzecz dobra wspólnego.

TADEUSZ KRZAKOWSKI, PREZYDENT LEGNICY

Związek Pracodawców Polska Miedź to wyjątkowy partner, wyjątkowy uczestnik życia gospodarczego, ale też i społecznego w naszym subregionie. Współpraca z nim jest wyjątkową przyjemnością. To, co robi dziś Związek w zakresie współpracy z samorządami Zagłębia Miedziowego, jest wypełnieniem naszych oczekiwań. Wszystkie działania stanowią pewien wachlarz uzupełniających się przedsięwzięć. Konferencje, spotkania, sugestie czy propozycje działań w obszarze styku między KGHM, pracodawcami, pracobiorcami a samorządem są płaszczyzną do współdziałania rozwiązywania problemów dla dobra regionu. Związek Pracodawców Polska Miedź przechodził różne koleje swojego rozwoju i uważam, że dochodzi wraz z upływem czasu do kolejnych poziomów doskonałości.

PROF. KRZYSZTOF SAFIN, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU

Rola Związku Pracodawców w ogóle, a zwłaszcza Związku Pracodawców Polska Miedź dla rozwoju lokalnego jest nieoceniona. Regiony zdominowane przez jeden przemysł. Które przez wiele lat działały w strukturach gospodarki nierynkowej, mają wiele do nadrobienia. Niezbędną wiedzę może dostarczyć Związek, być animatorem wielu przedsięwzięć. Związek Pracodawców przez swoje kontakty, także zagraniczne otworzyć okno na świat. To znaczy może, zrzeszonym tutaj przedsiębiorstwom, ale nie tylko, całej społeczności, serwować ciekawe pomysły na rozwój gospodarczy, promować trendy występujące za granicą, pokazywać rozwiązania, które sprawdziły się w innych krajach. Związek Pracodawców w takiej społeczności lokalnej to edukacja, wzorce etycznych zachowań biznesowych, najświeższe informacje także te dotyczące legislacji, także te dotyczące rozwiązań prawnych, finansowych, podatkowych. Związek Pracodawców Polska Miedź wyróżnia profesjonalizm w obsłudze swoich członków, bardzo sympatyczna atmosfera i otwartość na nowe pomysły.

ŁUKASZ WERESZCZYŃSKI, DYREKTOR DS. PRACOWNICZYCH KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE

Związek Pracodawców Polska Miedź cenię przede wszystkim za wysoki poziom kompetencji i profesjonalizm zarówno na etapie planowania działań, jak i ich realizacji. Moim zdaniem takim szczególnym przykładem jest analizowanie i opiniowanie regulacji prawa polskiego i europejskiego. Zresztą efektem tych działań jest choćby to, że stanowiska Związku Pracodawców są brane pod uwagę zarówno przez instytucje prawa europejskiego, jak i pracodawców na poziomie europejskim, mam tu na myśli Euromines. Bardzo cenną, twórczą i pożyteczną inicjatywą jest Centrum Mediacji. Daje ono szereg niesamowicie twórczych możliwości rozwiązywania konfliktów nie tylko gospodarczych, ale i pracowniczych bez udziału wymiaru sprawiedliwości. To także pomysł jak rozwijać dialog zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i pracownikami tych przedsiębiorców.

JAROSŁAW WEISS, WŁAŚCICIEL FIRMY STYLWEISS

Najciekawszą formą proponowaną przez Związek Pracodawców Polska Miedź na pewno w ostatnim czasie były webinar i szkolenia, dzięki temu poziom naszej wiedzy wzrósł kilkukrotnie. Nowatorskim przedsięwzięciem jest Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0. Na pewno przyniosła wiele ciekawych propozycji i rozwiązań. Wszyscy mogli się dowiedzieć, z czym będzie związana nasza przyszłość. Jakie są wymagania stawiane przez Przemysł 4.0 i jak należy się dopasować do tych wymagań, aby z sukcesem funkcjonować w przyszłości.

JERZY NADOLNY, PREZES ZARZĄDU MINE MASTER SP. Z O.O.

Jesteśmy członkiem Związku od 1999 roku. Aktywnie uczestniczyliśmy w pracach Związku od samego początku i korzystaliśmy z licznych szkoleń, w których wzięło udział ponad 60 naszych pracowników. Nasza szefowa Działu Spraw Osobowych pani Jolanta Jasińska uczestniczy od paru lat w Programie Mentoringowym Związku, a ja jestem członkiem Rady Związku od 2012 roku. Braliśmy udział w licznych konferencjach organizowanych przez Związek w kraju i za granicą, podczas których mogliśmy się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w formie wystąpień i referatów, ale też czerpaliśmy wiedzę od pozostałych uczestników tych spotkań. Platforma Związku umożliwiła nam też nawiązanie korzystnej współpracy z innym firmami członkowskimi.

BOHDAN PECUSZOK, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU PMT LINIE KOLEJOWE

Związek jest niewątpliwie integratorem przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. To tutaj pracodawcy mają okazję się spotkać, żeby porozmawiać, ale też, żeby czegoś się nauczyć. Związek jest doskonałą propozycję dla małych i średnich firm, bardzo dużo na przynależności do Związku mogą skorzystać. Najważniejsza w Związku jest koleżeńskość i otwartość. Tutaj można swobodnie rozmawiać z Zarządem, proponować własne działania czy rozwiązania. Kolejna rzecz to nawiązanie do tego, co się dzieje na świecie w nowych technologiach. Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 jest doskonałym połączeniem wiedzy naukowców z możliwościami jej wykorzystania prezentowanymi przez praktyków. Wprowadza nasz biznes w przyszłość, pozwala omijać meandry, wskazuje źródła finansowania cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Mogę powiedzieć, że Związek wręcz wyprzedza czasy, nie po raz pierwszy zresztą.

Ewa Szczecińska-Zielińska Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Legnicy

Związek odgrywa kolosalną rolę w rozwoju gospodarczym regionu. W ostatnich latach bardzo popularne jest dzielenie się wiedzą. Związek łączy większych, silniejszych, bardziej doświadczonych przedsiębiorców z podmiotami, które dopiero rozpoczęły swoją drogę rozwoju. Dzięki temu wymiana doświadczeń, poglądów, wiedzy właśnie jest szybsza, skuteczniejsza, bardziej bezpośrednia. Doskonałą metodą rozwoju kompetencji managerskich i osobistych jest Program Mentoringowy. W kończącej się IV edycji miałam zaszczyt pracować jako Mentor. Było to dla mnie wyzwanie i bardzo ciekawe doświadczenie. Ja również się uczyłam. Poza tym obserwowanie jak zmienia się mój Mentee, jak wzrasta, doskonali swoje mocne strony, realizuje kolejne cele, jest dla mnie powodem do ogromnej satysfakcji.

TOMASZ IWANIEC, PREZES ZARZĄDU BUSINESS MEETING CLUB

Zdecydowanie uważam, że taki Związek jest bardzo potrzebny. Pozwala wydobyć potencjał, który drzemie w zarówno w kadrze zarządzającej, jak i samej spółce oraz wypromować ją w szerszym świecie. Trzy najważniejsze cechy Związku Pracodawcy Polska Miedź to zaufanie, które zostało zbudowane przez lata, możliwość rozwoju, jaką daje Związek, oraz szkolenia, konferencje i wszystkie inne elementy rozwoju kompetencji i budowania przewagi konkurencyjnej firm. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do zainteresowania się ofertą Związku, możecie spodziewać się ogromu działań, możliwości nawiązania fantastycznych kontaktów biznesowych i znakomitej współpracy. Związku nie zmieniaj się, oby tak dalej.

PIOTR ROLLA, PREZES ZARZĄDU FSWO SP. Z O.O.

Do Związku należymy od pięciu lat. Obecność w tym gremium ułatwiła nam nawiązywanie kontaktów, porozumienie, rozwiązanie wielu problemów. Wspólnie organizujemy wiele przedsięwzięć, chociażby ostatnio konferencję Green Energy. Zrzeszamy się przede wszystkim po to, aby wymieniać doświadczenia, dla mnie to największa wartość Związku. Tutaj mogę poznać osoby, które mają podobne problemy, są pracodawcami, rozliczają się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em. Fajnie jest wymienić doświadczenia z osobami, które pewne kwestie już przeszły, przeprocesowały i mogą nam podpowiedzieć gotowe rozwiązania. Druga zaleta to bardzo mocna grupa w Związku, która monitoruje i konsultuje dziś uchwalane prawo. Mamy możliwość wpływania na ustawy, rozporządzenia, które nas dotyczą, to jest wartość dodana. Trzecia kwestia to wartość sprzedażowa, możemy tutaj poznać nowych kontrahentów. Czwarta rzecz, również ważna to kwestia PR. Bycie firmą członkowską Związku nobilituje.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy chcieli podzielić się swoją opinią o nas. Dziękujemy za udział w badaniach ankietowych. Deklarujemy, że postaramy się w przyszłości pracować równie dobrze, a może nawet lepiej. Dzięki Wam z pewnością to się uda.