Nominowani w Konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” w 2013 roku:

1. Przedsiębiorstwo:

a/ za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa średniego i dużego

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
Capricorn S.A.
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o.

b/ za najbardziej dynamiczny rozwój mikroprzedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 9 osób

Human Partner Sp. z o.o.
PHU Stasiak
Sky Storage Sp. z o.o.

c/ za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa o zatrudnieniu od 10 do 50 osób

Funmedia Sp. z o.o.
Zakład Urządzeń Przemysłowych T.Badura
Norimp Bako Poland Sp. z o.o. Zygmunt Dudek

d/ za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska

PCC Rokita S.A.
WSSE INVEST – PARK Sp. z o.o.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego

2. Jednostka samorządu terytorialnego:

a/ za najlepszy samorządowy program rozwoju

Gmina Wrocław
Powiat Głogowski
Gmina Karpacz

3. Innowacyjność:

a/ za szczególne osiągnięcia w zakresie innowacyjności

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. (IASE)
E – Prototypy
Mine Master  sp. z o.o.