Normalizacja europejska – ewaluacja

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (normalizacja europejska) – na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej oraz strategii normalizacyjnej Komisji z 2022 r.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 września 2023 r. W ostatnim dziesięcioleciu charakter normalizacji technicznej zmienił się na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym. W strategii normalizacyjnej Komisji z 2022 r. określono wyzwania i zestaw działań w zakresie normalizacji europejskiej w celu wsparcia polityki i prawodawstwa UE.
Rozporządzenie nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej określa zasady wspierające politykę normalizacyjną UE. Od czasu przyjęcia przepisów w październiku 2012 r. w środowisku normalizacyjnym zaszły istotne zmiany. Przedmiotowa inicjatywa służy ocenie tego, czy obecne rozporządzenie może nadal zapewniać wystarczającą odpowiedź na nowe możliwości i wyzwania związane z globalizacją, gwarantować bezpieczeństwo obywateli oraz wspierać zieloną i cyfrową transformację.
Ocena jest rezultatem strategii normalizacji z 2022 r. W kontekście tej strategii jej celem jest ocena zdolności europejskiego systemu normalizacji do terminowego dostarczania norm, które (i) będą wspierać ekologiczny, cyfrowy i odporny jednolity rynek UE oraz (ii) będą miały znaczenie globalne. Ocena będzie opierać się na opiniach i doświadczeniach ogółu społeczeństwa i odpowiednich zainteresowanych stron w celu zebrania odpowiednich danych i informacji na temat skuteczności i efektywności rozporządzenia, a także unijnej wartości dodanej i możliwości poprawy w celu wsparcia ekologicznego, cyfrowego i odpornego jednolitego rynku. Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków. Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13446-Evaluation-of-Standardisation-Regulation-EU-No-1025-2012_pl Źródło: Komisja Europejska