Nowi Pracodawcy wśród nas

Dnia 29 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku, podczas której przyjęto kolejne firmy do naszej Organizacji:

Bipromet SA
Triplex Sp. z o.o.
Urząd Gminy Radwanie
Witając Państwa w gronie Firm zrzeszonych w naszej organizacji wyrażam nadzieję, że Wasz udział w pracach Związku przyczyni się do wewnętrznej integracji i realnego wpływu pracodawców na szeroko rozumiane otoczenie biznesu.
Pracownicy biura Związku dołożą starań by sprostać Państwa oczekiwaniom i pomóc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.